Utvalda projekt vi haft förmånen att utföra

referens

Otto Magnusson

MIGR- Malmö Idrottsgrundskola
Hotell Malmö Arena
Hyllievångskolan
referens

NIMAB

Hotell Fritiden Ystad - Kök
Restaurang Bjärsjölagård - Kök
Kikaren och Kryssaren - Fläkt- och miljörum

REFERENS

Veidekke

KIA
Kv. Nora

REFERENS

Wihlborgs

Baxter
Swedol