EGENKONTROLL
Egenkontroll av utförda arbetsmoment sker enligt Sveriges Färgfabrikanters Förenings (SVEFF) kvalitetsdokumentation för fogfria beläggningar omfattande:

• Bruksvägledning
• Objektsbeskrivning
• Dagligt protokoll över arbetsgenomförande
• Materialförbrukning

Till detta tillkommer protokoll över temperatur- och luftfuktighetskontroll.